.

.

dinsdag 5 januari 2016

Steenstof Sterrenstof.

Wij moeten onze manier van denken over het vruchtbaar zijn van onze bouwvoor veranderen. We zijn volgestopt met het idee, dat de grond alleen vruchtbaar kan zijn, wanneer we er voldoende meststoffen aan toevoegen. Maar dit is een gevaarlijk sprookje. Inmiddels is wel gebleken dat we onze gronden aan het verzilten zijn.

Het is een langzaam maar verwoestend proces geweest, waarbij we de activiteit van de bodem hebben stilgelegd, door maar steeds weer nieuwe meststoffen toe te voegen. Dit omdat we er van uit gaan dat dit dé manier is om gewassen tot een goede productie te brengen.

Echter, het is de biologische activiteit in de bodem, die dit werk moet doen. Dit is waar plantenvoeding ontstaat, op maat en in de juiste condities. Een activiteit, die we alleen kunnen hervinden door middel van het weer levend maken van de bodem met actieve microben in gecomposteerde organische stof. Dit is de enige activiteit die alle in de grond aanwezige mineralen zal omzetten in plantenvoeding. En er bevinden zich meer mineralen in de grond, dan men er op het eerste gezicht denkt te kunnen vinden.

Omdat onze gemetselde plantenbak zo'n succes bleek te zijn, besloten we dat we ernaast nog wel eentje konden bouwen. Deze werd iets smaller, omdat we er eigenlijk maar aan één kant dachten bij te kunnen.
Vele mineralen zijn vastgelegd in de steenstof, die grond in feite is. Want oorspronkelijk is grond verweerde steen. Zand, slib (ofwel leem) en klei (sand, silt and clay, zegt Dr. Elaine Ingham). Elke grond is een bemestingsmiddel in zich. In de basis bevat het alle benodigde mineralen voor de groei van planten. Maar omdat deze mineralen merendeels zijn vastgelegd, zijn we niet in staat om ze allemaal te meten. En wat wij niet zien... is er kennelijk ook niet...

Het enige wat wij moeten doen is deze grond in contact brengen met goede actieve compost, goed verteerd en vol van microbieel leven. De vereniging van deze twee maakt het, dat de aanwezige mineralen worden omgezet tot plantenvoeding. Dit betekent ook, dat hoe actiever de grond is hoe beter een gewas zal gedijen. Planten zullen niet alleen nemen, maar ook brengen. In de wortelafscheiding (rhizosfeer) van de plantenwortels ontwikkelt zich dit wonder. De plantenwortels stoten stoffen uit, die een verscheidenheid aan mineralen in de grond ontleden. Dit doen ze samen met de bacteriën in de compost (en tevens in de grond).
De wortels vinden hun weg, op zoek naar voedsel. Ze nemen het voedsel op en maken daarmee de grond ook nog eens toegankelijker dan voorheen, waarmee nog meer bruikbaar voedsel vrij kan komen. Planten en bacteriën hebben daar beide voordeel van. Hiermee ontwikkelt zich een vruchtbare bouwvoor. Dit noemen we biologische teelt...

Wij behoren nog tot de generatie die is bespuugd en uitgescholden door mensen, die meenden dat biologische teelt iets was voor aanhangers zonder enige realiteitszin. 'Wij zouden niet hebben begrepen hoe veel energie het kost om een goed gewas te produceren'. De enig reële en plausibele oplossing bestond immers uit kunstmest. Nu echter hebben we kunnen zien wat kunstmest ons heeft gebracht. Het heeft ons een luchtbel gebracht. Het heeft ons een economie gebracht die gewassen zonder inhoud produceert. Het ziet er mooi uit maar het heeft nauwelijks nog voedingswaarde. En soms is het ronduit vergiftigd met pesticiden. Het heeft ons ook genetische manipulatie gebracht. En dit kankergezwel zal nog wel even voortwoekeren.

Wij, oude mensen van deze tijd, hebben inmiddels gelijk gekregen, helaas. Het is zo uitgekomen zoals we gedacht hadden, dat het zou worden. En dat is jammer. Het is nu aan 'de jonge mensen van deze tijd' om wijs te zijn en de biologische teelt handen en voeten te geven. Jean Martin Fortier deelt zijn ervaringen, Dr. Elaine Ingham deelt haar studies. En zo zijn er meerdere, gelukkig. Wij vertellen over onze bevindingen met de compostering van grassen, omdat we daarin een heel toegankelijk middel zien om vruchtbare grond te maken.
Conclusie? In feite bestaat er geen 'slechte grond'. Want in feite bevat elke grondsoort de benodigde voedingsstoffen. Wat we moeten doen (wanneer wij landbouw plegen) is er voor te zorgen dat deze voedingsstoffen voor de plant worden ontsloten... Dit doen we in elk geval niet met kunstmest, pesticiden en genetische manipulatie.
Voor de vrolijke noot:


Inmiddels houden we ons met genoegen bezig met sterrenstof. Met de stof waaruit onze aarde en de planeten zijn opgebouwd. Sterrenstof; de stof die de basis vormt van ons leven op aarde. En... het ligt voor het oprapen. Gebruik het goed en je zal succes hebben.


*

Stella.


Geen opmerkingen: