.

.

zondag 29 mei 2016

Waarom worden we steeds dikker?

Mooi aan de buitenkant...
Biodiversiteit ‘Menselijke obesitas komt voort uit plantenobesitas’.

Gratia Meijers op Foodlog:

Nutriëntarme mest zorgt aan de ene kant voor een snelle efficiënte groei maar benadeelt op lange termijn het bodemleven omdat kunstmest de bodemorganismen niet voedt.
Volgens Evan Folds kunnen we door een natuurlijkere vorm van landbouw hoge opbrengsten behalen door minder te gebruiken. We kunnen ons beter focussen op wat de plant nodig heeft in plaats van wat we maximaal uit de plant kunnen halen. Hij zegt: "Eigenlijk worden we dik van dikke planten. Maar daar kunnen we wat aan doen als we dat willen." 

Lees meer op Foodlog, waar ook een link naar de bron van dit artikel te vinden is: Plant Obesity: How Our Food Is Getting Bigger And Less Healthy, door Evan Folds,  13 mei 2016.Transvet.

Vroeger aten de mensen reuzel... en werden niet dikker. (?) Ze verbrandden wellicht alles in het werk dat ze deden... Nu worden er in veel industriële producten transvetten verwerkt, om het product beter houdbaar en steviger te maken. Denk aan margarine. Transvetten verteren we niet of nauwelijks. Het lichaam slaat ze op... dus worden we dikker. Het meest frappante is wel dat het een onverzadigd vetzuur is. Het komt er dus op neer dat we hier te maken hebben met een onverteerbaar onverzadigd vetzuur... dat 'verstopt' zit in heel veel industriële voedingsmiddelen. Lees meer over transvetten: Voedingscentrum.

*

Stella.Geen opmerkingen: